Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Ylva Svensson
Sweden, b. 1990

Looking at Erin Brockovich [Ink drawings]


Looking at Erin Brockovich

In my degree project I have investigated visual forms for analysing pictures and moving images. The idea is that it will be possible to translate experiences gained from this work into practice in the school’s visual and media teaching and for them to provide alternatives to written and verbal analysis.

Based on an interest in feature films, the investigatory work has also had to deal with a number of films and thoughts concerning what it is that make some films stick in the consciousness. My work at the degree exhibition is an interpretation of analytical work concerning the film Erin Brockovich.

I believe in the power and gravity of the visual and as an educator, I want to make use of this in my teaching.

Looking at Erin Brockovich

I mitt examensprojekt undersöker jag visuella former för analys av bild och rörlig bild. Tanken är att erfarenheter från arbetet ska kunna omsättas till praktik i skolans bild- och media-undervisning, samt ge alternativ till skriftlig och muntlig analys.

Med ett intresse för spelfilm i ryggen har det undersökande arbetet även fått behandla ett antal filmer och funderingar kring vad som gör att vissa filmer fastnar i medvetandet. Mitt verk på vårutställningen är en gestaltning av analysarbetet kring filmen Erin Brockovich.

Jag tror på kraften och vikten i det visuella och som pedagog vill jag använda mig av det i min undervisning.


Teacher Education Programme in Visual Arts