Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Maria Bruvik Kindestam
Sweden, b. 1981
+46706050489

Ribbons in tree


Tape on fence


Tape on fence 2


Violation or Perfectly Legal

When I move in the public space, I get impressions from advertising, people, architecture and the environment. As a commuter, I have experienced accordion, flute, untuned guitars, off-key singing and very loud phone calls. I have seen people urinate and cut their fingernails inside the train. Sometimes I see something interesting through the window. Something that stands out from the environment, that someone painted or made.

What can we create and make?

By trying different practices, such as street art or land art, I try to examine the possible legal means available to create art in the public space.

Olagligt eller tillåtet

När jag rör mig i det offentliga rummet får jag intryck från reklam, personer, arkitektur och miljö. Som pendlare har jag upplevt dragspel, flöjt, ostämda gitarrer, falsksång och väldigt höga telefonsamtal. Jag har sett folk kissa och klippa naglarna inne i tåget. Ibland får jag syn på något intressant genom fönstret. Något som sticker ut från miljön. Något som någon målat eller gjort.

Vad får vi skapa och göra?

Genom att pröva olika praktiker som till exempel gatukonst eller land art försöker jag ta reda på vilka lagliga sätt som finns för att skapa konst i det offentliga rummet.


Teacher Education Programme in Visual Arts