Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Anna Vikmanis

Arbetet av att lämna mitt jag. / The work of leaving myself.


Leaving myself

Cosplay is like masquerade, where you dress yourself as fictional characters from any pop cultural media like movies, games or comics, but with an emphasis on creating a likeness to the chosen character. In my work, I’m looking at identity play and those in the cosplay community who choose to interfere with the character’s identity. Usually by humanising a character that was a creature from the beginning or by changing the character’s gender, they adapt the character to their self and take over its identity. When I create a cosplay, I try to become as close as possible to the character and let its identity take over mine.

Let me become a pirate or a hero for a while.
Give me a break from my flaws.
Just leaving myself.

Lämnar mitt jag

Cosplay handlar om att klä ut sig till en karaktär från ett popkulturella medium som film, spel eller serier med betoning på att bli igenkänd. Jag undersöker identitetskapandet och de inom cosplay-communityt som väljer att förändra karaktärens identitet. Vanligast genom att förmänskliga en karaktär som från början var ett djur eller ändrar könsidentiteten på karaktären. De anpassar den till sig själv och tar över karaktärens identitet. I mitt cosplayskapande försöker jag just att bli så lik karaktären som möjligt och låta dens identitet ta över mig.

Låta mig få vara en pirat eller en hjälte för en stund.
Låta mig ta en paus från mina brister.
Låta mig få slippa mitt jag.


Teacher Education Programme in Visual Arts