Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Emelie Blücher
Sweden, b. 1989
+46704929414CHAIR BOX – Sitting as an activity

The chair is one of the most used objects in everyday life. Spaces and activities are often built up on the basis of the chair and sitting. The person interacts with space and object. We construct and are constructed.

The chair as a form and sitting as an activity are investigated in collective processes inspired by participatory design methods. The aim of this investigation is to visualise the chair as an actor that interacts with the sitting subject.

CHAIR BOX is an ongoing project about the chair in the form of a laboratory, an interactive process that deals with the seated, reflective experience. The investigation continues at Konstfack’s degree exhibition.

CHAIR BOX – Sittandet som aktivitet

Stolen är en av de mest använda objekten i vardagen. Rum och aktiviteter är ofta uppbyggda efter stolen och sittandet. Människan interagerar med rum och objekt, vi konstruerar och konstrueras.

I kollektiva processer som inspirerats av deltagande designmetoder undersöks stolen som form och sittandet som aktivitet. Undersökningen görs i syfte av att synliggöra stolen som aktör i interaktion mellan sittande subjekt.

CHAIR BOX är ett pågående projekt om stolen i form av ett laboratorium, en interaktionsprocess som behandlar den sittande reflekterande erfarenheten. Undersökningen fortsätter på Konstfacks vårutställning.


Teacher Education Programme in Visual Arts