Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Mia Bromander
Sweden, b. 1988
0046700493256

Aug -90 utanför Ystad


Chinese Whispers

Me and my sister. My mum and her sister. A memory I can’t remember. I can’t remember my mum; she died two years after the picture was taken. Where is she? Who was she? Where is our relationship?

Chinese Whispers: something that once was solid and clear transforms when travelling through time and people.

Viskleken

Jag och min syster. Min mamma och hennes syster. Ett minne som jag inte kommer ihåg. Jag minns inte min mamma, hon dog två år efter att fotografiet tagits. Var är hon? Vem var hon? Var finns vår relation?

Viskleken. Något som från början var klart och tydligt transformeras när det färdas genom tid och och människor.


Teacher Education Programme in Visual Arts