Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Sara Elmire Matthis
Sweden, b. 1992
0738210419

Collective


"Creating together requires another kind of responsibility"

One book is mine. I have made it all by myself. It belongs to me.
The other book is ours. We have made it together. It belongs to us.

My book was made by me.

Our bookwas made by me and nine other people.
We began by each writing a story with the same theme, then we each made an illustration for each other’s stories.

This is one part of an investigation of ownership within aesthetic creation.
In this investigation, I look at the idea of ownership in relation to creation in individual and collective formats. I investigate how desire and creativity are affected by creating together verses creating alone and problematising ownership in aesthetic creation within a didactic context.

"Att skapa tillsammans innebär ett annat ansvar"

Den ena boken är min. Jag har gjort den helt själv. Den tillhör mig.
Den andra boken är vår. Vi har gjort den tillsammans. Den tillhör oss.

Min bok är gjord av mig.

Vår bok är gjord av mig själv och nio andra personer.
Vi började med att skriva en berättelse var med samma tema, sen gjorde vi en varsin illustration till varandras texter.

Det här är en del ur en undersökning om ägande inom estetiskt skapande.
I undersökningen tittar jag på idén om ägande i relation till skapandet i individuell och kollektiv form. Jag undersöker hur det påverkar lust och kreativitet att skapa tillsammans kontra på egen hand, och problematiserar ägande i estetiskt skapande inom ett didaktiskt sammanhang.


Teacher Education Programme in Visual Arts