Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Nina Larsson
Sweden, b. 1991


Character design and creative processes

We’re surrounded by fictional characters. They are in the TV series we follow, in the games we play and in the books we read. We empathise with them, recognise ourselves in them and miss them when the story’s over. I believe that characters influence us and how we view our world.
To create one’s own characters is an exciting part of animation, but it’s not always easy to come up with ideas and figure out ways to develop them. How does working with references affect the creative process? How can chance generate unexpected solutions? Can the senses trigger ideas? By organising workshops in character design I’ve explored didactic methods as well as my role as teacher in the pupils’ creative processes.
In my work, I want to let the visitors of the exhibition use their own creativity and try out methods to generate creative processes inspired by my research.

Karaktärsdesign och kreativa processer

Vi omger oss av fiktiva karaktärer. De finns i tv-serierna vi följer, spelen vi spelar och böckerna vi läser. Vi känner med dem, speglar oss i dem och sörjer dem när berättelsen tar slut. Jag tror att karaktärer har en stor inverkan på oss och vår världsbild.
Att skapa egna karaktärer är en spännande del av ämnet animation, men det är inte alltid enkelt att komma på idéer och hitta sätt att arbeta igenom dem. Hur påverkas den kreativa processen av att utgå från referenser? Hur kan slumpen generera oväntade lösningar? Kan ens sinnen sätta igång idéer? Genom att hålla workshops i karaktärsdesign har jag undersökt didaktiska metoder, samt min roll som lärare i elevers kreativa processer.
I mitt verk vill jag låta utställningens besökare använda sin egen kreativitet och testa på metoder att få igång kreativa processer inspirerade av min undersökning.


Teacher Education Programme in Visual Arts