Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Isa Engström
Sweden, b. 1988
0046727356616

Practical learning for a more integrated society

About a year ago, I was given the fantastic opportunity to work as a trainee at Livstycket knowledge and design centre in Tensta. Here, women from all around the world of different ages and with different backgrounds make use of the functional education that combines artistic activities with theoretical teaching. At Livstycket, learning the Swedish language is the key to integration.

As a trainee teacher, I was faced with challenges including one I had not come up against before; teaching people with very little experience of schooling. I began to understand how much knowledge I had previously taken for granted, at the same time as my interest in language learning grew.

Having worked at Livstycket on and off for over a year, I have gained knowledge and experience that I want to share with other visual educators who are also interested in working with practical learning and for a more integrated society.

Praktisk inlärning för ett mer integrerat samhälle

För ungefär ett år sedan fick jag den fantastiska möjligheten att praktisera på Livstycket, kunskap- och designcenter, i Tensta. Där får kvinnor från hela världen, i olika åldrar och med olika bakgrunder, ta del av den funktionella pedagogiken som kombinerar konstnärlig verksamhet med teoretisk undervisning. På Livstycket är inlärningen av det svenska språket nyckeln till integration.

Som lärarpraktikant ställdes jag, bland annat, inför en utmaning jag inte hade stött på tidigare: att undervisa människor med väldigt lite skolvana. Jag började förstå hur mycket kunskap jag tidigare tagit för given, samtidigt som mitt intresse för språkinlärning växte.

Efter att ha jobbat på Livstycket till och från i över ett år har jag samlat på mig kunskaper och erfarenheter som jag vill dela med mig av till andra bildpedagoger som också är intresserade av att jobba med praktisk inlärning och för ett mer integrerat samhälle.


Teacher Education Programme in Visual Arts