Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Therese Hasselqvist
Sweden, b. 1991
+46 738164579

Beautiful body 1


Beautiful body 2


Beautiful body 3


Beautiful body 4


Beautiful body 5


Let us be friends!

For my degree project, I have been studying and visualising current body ideals and norms. Ideals and norms that we as part of Swedish, western society continually create and uphold. I want to influence how we view body ideals and create a sense of belonging. We should be able to feel pride over our own bodies! The pieces show a diversity of figures and how all bodies are beautiful regardless of how they look.

The work consists of several cast silicon torsos that have been made after discussions with adolescents. The casts are of people aged between 20 to 45 years old, but we are all beautiful regardless of age, figure or gender identity.

Låt oss vara vänner!

I mitt examensarbete synliggör och undersöker jag dagens kroppsideal och normer. Ideal och normer som vi som delar av det svenska, västerländska samhället framställer och upprätthåller. Jag vill med mitt verk påverka vår syn på kroppsideal och skapa en känsla av tillhörighet. Att våga vara stolt över sin egen kropp! Kropparna i verket visar en mångfald och att alla olika kroppar är vackra oavsett hur de ser ut.

Verket består av avgjutna torsos i silikon som gjorts efter samtal med ungdomar. Personerna som gjutits av är i åldrarna 20-45, men vi alla är vackra oavsett ålder, figur eller könsidentitet.


Teacher Education Programme in Visual Arts