Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Linda Bruhn
Sweden, b. 1978
0046709479407Instant Matters

Moments of desire inspired my work with creative strategies. Impulsive snapshots depicting these desires have become the tools that lead my working process with black clay and metal forward.

Places, meetings, fragments and matters that touch me in some way, get to represent that part of reality, processed, then, they resurrect as subjective reproductions.

Instant matters

Ögonblick av flyktiga begär har inspirerat mig i mitt självständiga examensarbete med kreativa strategier. Impulsiva snapshots som skildringar av dessa begär har blivit verktyg som fått styra min process med den svarta leran och metallen.

Platser, möten, fragment och ting som berör mig har fått representera den del av verkligheten som sedan bearbetats och återuppstått som subjektiva reproduktioner.


Teacher Education Programme in Visual Arts