Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Nathalie Hopstadius
Sweden, b. 1991
+46 72 502 47 38

Hem


Alwaysland – Recollections of Home.

Sorrow. Stability. Joy. Laughter. Loneliness. Community. Ours. Cold. Yours. Restlessness. Warmth. Security. Mine. Freedom. Anxiety. Love. Longing. Control. Recollections.

In a world of change and movement, I have chosen to explore what ‘home’ means to people from different social backgrounds. By sending out questions with the subject ‘home’ via video, I’ve collected answers from people where they describe what ‘home’ means to them.

The work consists of a video that will be the symbol of our different visions of the home. During the degree exhibition, the video will appear in a built-up room. There I portray what ‘home’ means to me. The work will be part of my analysis, where the viewer also has a choice to answer the questions. The purpose of the work is to make the images of ‘home’ as a concept visible, and how these images vary depending on where the home is.

Alwaysland – Minnesbilder av hemmet.

Sorg. Andrum. Fortsättning. Stabilitet. Glädje. Skratta högt. Ensamhet. Gemenskap. Kyla. Rastlöshet. Värme. Trygghet. Frihet. Ångest. Lugn. Kärlek. Längtan. Kontroll. Minnesbilder.

I en värld av förändring och förflyttning har jag i min undersökning valt att utforska vad hemmet betyder för människor med olika sociala bakgrunder. Genom att skicka ut frågor om hemmet via en video har jag samlat in svar från olika personer där de beskriver vad hemmet betyder för dem.

Verket är en video som symboliserar våra olika syner på hemmet. Under vårutställningen kommer videon att visas i ett uppbyggt rum där jag gestaltar vad hemmet betyder för mig. Verket kommer att vara en del av min undersökning då betraktaren själv kommer att få besvara de frågor som jag ställt till mina tidigare undersökningsdeltagare. Syftet med gestaltningen är att synliggöra de bilder vi har av hemmet som begrepp, samt hur mycket dessa bilder varierar beroende på vart hemmet är.


Teacher Education Programme in Visual Arts