Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Sophia Frykstam
Sweden, b. 1964
+46703562574

The art display


Édouard-Daladier-bureau-1933


The Art Movement

A short documentary about the discovery of a previously unknown artistic movement that flourished at the beginning of the 20th century in Paris.

Konströrelsen

En kort dokumentär om upptäckten av en hittills okänd konströrelse som florerade i början av 1900-talet i Paris.


Teacher Education Programme in Visual Arts