Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Camilla Sjödén
Sweden, b. 1989
+46 73 752 84 67

Cutting Through

Step into my brain.

Start from the beginning, or where I left off? Hopelessness. Must do something new – something different? Scrap ideas, repeat forms. Succeed, fail. Meditative flow, I am calm. Everything is finished. Nothing is done. The stress weighing on my shoulders. Perform. The paper is heavy. The blade is dull. I cut too far, or did I make the cut too short?

In the interactive work Cutting Through, I explore my creative process. The audience is invited to place themselves in the middle of the work and be enclosed. By stepping into the centre, the paper formations start to move – they twist and turn, swinging back and forth. The work becomes alive, just like the creative process.

Genomskärning

Kliv in i min hjärna.

Börja om från början, eller där jag slutade? Hopplöshet. Måste göra något nytt – något annat? Skrotar idéer, tragglar former. Lyckas, misslyckas. Meditativt flöde, jag är lugn. Allt är redan gjort. Ingenting är gjort. Stressen hänger över mina axlar. Prestera. Pappret känns tungt. Kniven är slö. Jag skar för långt, eller drog jag kniven för kort?

I det interaktiva verket Genomskärning undersöker jag min skapandeprocess. Publiken uppmanas att placera sig mitt i verkets epicenter och omslutas. Genom att kliva in i verket börjar pappersformationerna att röra sig, de vrids och vänds, gungar fram och tillbaka. Verket blir, likt processen, levande.


Teacher Education Programme in Visual Arts