Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Josefina Törngren
Sweden, b. 1977
+46 70 717 48 46


Confectionery Confessions

In my independent project, I have investigated how cafés and bakeries display their pastries and the way in which the spatial and material structure contributes to the experience.
The written part of my degree project deals with the question of what cultural values and lifestyles are displayed to the viewer.
In the creative work, I have investigated the relationship between pastries, everyday objects and human desire. The creation is an experimentation involving traditional and normative shapes for everyday objects in a display context. In contrast to the inviting, tempting, exalted and available, I try the hard to access, hidden, threatening and forbidden. What effect is there on our desire and our longing when the temptation becomes complicated?
I want my creation to ask question about modern hedonism and reveal people’s internal conflicts between desire and reason.

Bakverk Begär Bekännelse

I mitt självständiga arbete har jag undersökt hur caféer och konditorier exponerar sina bakverk och på vilket sätt den rumsliga och materiella utformningen bidrar till upplevelsen.
I den skriftliga delen av mitt examensarbete behandlar jag frågan om vilka kulturella värden och livsstilar som exponeras för betraktaren.
I gestaltningsarbetet har jag undersökt relationen mellan bakverk, bruksföremål och människans begär. Gestaltningen är ett experimenterande med traditionella och normativa former för bruksföremål i en exponeringskontext. I kontrast till det inbjudande, frestande, upphöjda och utbjudna provar jag det svårtillgängliga, gömda, hotfulla och förbjudna. Hur påverkas vårt begär och vår åtrå när lockelsen blir komplicerad?
Jag vill i min gestaltning väcka frågor om modern hedonism och synliggöra människans inre strider mellan lust och förnuft.


Teacher Education Programme in Visual Arts