Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Rikard Olsen

Stockholm’s pedagogical wall


Workshop


Workshopping for public space – Stockholm's pedagogical wall

Think of Konstfack as a factory that makes various useful apparatus. They have put me together in this factory with the help of science and craft.
Konstfack has built me in a similar way to how any other institution, for better or worse, build their pupils, students or employees.
Furthermore, to make use of Konstfack’s history as a former telephone factory, we can compare me to a telephone.
The principle is the same for both ends of the telephone, they constitute a communication between two or more parties.
I want to see myself as a telephone, or as any other machine that allows two parties to communicate with each other.
Someone perhaps thinks the conversation is interesting, someone else thinks the mechanics and function are interesting.
I am of course a person and not a machine and what drives me are the relationships and conversations we create in society, something which is for me one of the most important aspects of the teaching profession. What you are able to see is a magazine containing methods for working with street art and also paintings created by children.
A work based on children’s right to express themselves in public.

Workshopping for public space – Stockholms pedagogiska vägg

Tänk dig Konstfack som en fabrik som tillverkar olika användbara apparater. På fabriken har de kopplat ihop mig med hjälp av vetenskap och hantverk.
Konstfack har konstruerat mig likt vilken institution som helst som på gott och ont konstruerar sina elever, studenter eller anställda.
Vidare, för att använda Konstfacks historik som en tidigare plats för konstruktion av telefoner, kan vi jämföra mig med en telefon.
Principen faller sig densamma för båda ändarna av telefonen, de utgör en kommunikation mellan två eller flera parter.
Jag vill se mig själv som en telefon, eller vilken annan maskin som helst där två parter kan kommunicera med varandra.
Någon kanske tycker samtalet är intressant, en annan tycker mekaniken och funktionen är intressant.
Jag är självklart en människa och inte en maskin, och det som driver mig är de relationer och samtal vi skapar i samhället, något som för mig är en av de viktigaste aspekterna i läraryrket. Det du får se är ett magasin med metoder för att arbeta med gatukonst, och även målningar skapade av barn.
Ett arbete baserat på barns rättigheter att få uttrycka sig i offentligheten.


Teacher Education Programme in Visual Arts