Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

BachelorAbout Interior Architecture & Furniture Design

What is a dialogue? Interplay that brings two parties to a third place.
This year’s bachelor’s degree students in Interior Architecture and Furniture Design are engaged in a dialogue with, in and through their work. They contrast and compare elements, explore spatiality, movements and participation. They also explore how their roles as designers and architects can engage in dialogues with the world. The students have deconstructed, examined and staged ideas. They have used materialisation and language, and boldly employed this in reflective interactions with target groups, places and perspectives. The exhibition is an invitation to continue this dialogue with you, the visitor. You are a participant in this discussion about spaces and furniture in our shared built environments, our shared day-to-day practices, and our infrastructures for dreams and visions.
Consider the students’ works with the eyes of an activist, a consumer, a resident, a traveller and a thinker. Experience their works with all your senses. React. And see the possible action.

Pernilla Glaser, Head of Textual Design
Sergio Montero Bravo, Senior Lecturer

Vad är en dialog? Ett samspel som för två parter till en tredje plats.
Examensstudenterna i årets kandidatprogram Inredningsarkitektur & Möbeldesign är i dialog med, i och genom sina arbeten. De ställer olika element mot varandra, utforskar rumsligheter, rörelser och deltagande. Och samtidigt undersöker de hur rollen som designer och arkitekt kan gå i dialog med sin samtid. Studenterna har dekonstruerat, prövat och iscensatt. De har använt materialisering och språk, och modigt satt detta i reflektiva interaktioner med målgrupper, platser och perspektiv. Utställningen är en inbjudan till fortsatt dialog med dig som besökare. Du är en deltagare i samtalet om rum och möbler i våra gemensamma byggda miljöer, våra gemensamma vardagspraktiker, och våra infrastrukturer för drömmar och visioner.
Betrakta studenternas arbeten med blicken hos en aktivist, en konsument, en boende, en resenär, en tänkare. Upplev studenternas arbete med alla dina sinnen. Reagera. Och se den möjliga aktionen.

Pernilla Glaser, ansvarig för gestaltning
Sergio Montero Bravo, lektor