Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Elisa Hedin
Sweden, b. 1989
+46762295202


Samexistens

Coexistence

I extract and play with the words,
I view them as solitary pieces.
I juxtapose them.
I get a new context.
A new space in between.

I create an installation that provides a link,
where there is room for you to find a space.
Where you become part of my project.
I need you as my co-creator,
because you are my conjunction.

I play with time and space
I move us in between.
It’s about before, later, now and then.
It’s about distance, closeness and where you are.
It’s about what has been, what is and what becomes.
All in one room.

I use different interacting realities.
You in yours,
I in mine,
and we in our worlds together.
This is fascinating to me.
Realities that blend into one another.
So similar and yet so unique.

Coexistence

Samexistens

Jag har plockat ut och leker med orden,

jag tittar på dem som solitärer.
Jag ställer dem mot varandra.
Det blir en ny kontext.
Ett nytt mellanrum.

Jag skapar en installation som länkar samman,
där det finns plats för dig att hitta rum.
Där du blir en del av mitt projekt.
Jag behöver dig som medskapare,
för du är min konjunktion.

Jag leker med tid och rum.
jag förflyttar oss emellan.
Det handlar om förr, sen, nu och då.
Det handlar om avstånd, närhet och där du är.
Det handlar om det som funnits, finns och uppstår
och allt i samma rum.

Jag använder olika verkligheter i samspel med varandra.
Du i din,
jag i min,
och vi i våra världar tillsammans.
Det fascinerar mig.
Verkligheter som blandas med varandra.
Så lika och egna på en och samma gång.


Bachelor / Interior Architecture & Furniture Design