Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Revaz Berdzenishvili
Georgia, b. 1987
+43727261053


Space and Objects

What could space be and what can be in it? What is a room for an object and what is an object to another object? Is it necessary to have a room to have objects inside, or can a room be created using only objects? How is a space composed and how many objects are in space? How do choices affect a space?

In my exploratory process, I discover and create spaces with elements, later analysing and learning about their characteristics, capacities, relations, compositions, and atmospheres.

Space and Objects

Vad kan rummet vara, och vad kan finnas i det? Vad är ett rum för ett objekt och vad är ett objekt för ett annat objekt? Måste man ha ett rum för att sätta objekt i det, eller kan ett rum skapas enbart med hjälp av objekt? Hur skapas rum och hur många objekt utgör ett rum? Hur påverkas rummet av våra val?

I min undersökning upptäcker och skapar jag rum med olika beståndsdelar, och sedan analyserar jag och lär mig mer om deras egenskaper, möjligheter, strukturer och atmosfärer.


Bachelor / Interior Architecture & Furniture Design