Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Malin Bosdotter

Natural Daylight

Daylight is about rhythm. It changes during the day and during the year, a recurring movement; a natural movement that makes us feel good and something that we all need!

In my degree project, I explore the interaction of light and darkness, movement and rhythm. I want to discover solutions that give a greater and different experience than expected. I want to allow the light to be the asset it actually is.

What will happen to the interior space and to us people when we focus on the daylight? When light and shadows are allowed to play with the spatial activity? When the design comes from the inside and out?

Naturligt dagsljus

Dagsljus handlar om en rytm, en förändring under dygnet och under året, en återkommande rörelse. En naturlig rörelse som får oss att må bra och något som vi alla behöver!

I mitt projekt utforskar jag samspelet mellan ljus och mörker, rörelse och rytm. Jag vill upptäcka lösningar som ger en större och annorlunda upplevelse än det förväntade. Jag vill tillåta ljuset att få vara den tillgång det faktiskt är.

Vad händer med rummet och med oss människor när dagsljuset sätts i centrum? När ljuset och skuggorna tillåts leka med den rumsliga aktiviteten? När gestaltningen får komma inifrån och ut?


Bachelor / Interior Architecture & Furniture Design