Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Elias Båth
Sweden, b. 1989
0723198903


Beyond borders

‘A prison is a way to hide consumed and unwanted people, preferably as far away as possible, where we don’t have to meet them, no longer be bothered and in fact don’t have to perceive their existence.’ – Anders Petersen, Prison

I want to enlighten a forgotten place. I want to create a contrast to the square lifestyle on an enclosed and heavily guarded prison, break the monotony of a prison yard. I want to give space for struggling, belonging and hope. Preconditions for good thoughts and empowerment.

Bortom gränser

”Ett fängelse är ett sätt att gömma undan förbrukade och oönskade människor, helst så långt bort som möjligt, där vi slipper möta dem, inte längre bli besvärade och i själva verket slipper inse deras existens.” – Anders Petersen, Fängelse

Jag vill upplysa en bortglömd plats. Jag vill skapa en kontrast mot den fyrkantiga livsstilen på en sluten och hårt bevakad anstalt, bryta monotonin på en fängelsegård. Jag vill ge utrymme för sinnesstimulans och kämparglädje, för samhörighet och hopp. Förutsättningar för goda tankar och egenmakt.


Bachelor / Interior Architecture & Furniture Design