Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Alice Stone
Sweden, b. 1990
+46737835660
The Caravan

This is a caravan. Or rather, it is an investigation into whether I, through a design process, can improve the caravan’s admittedly poor reputation. Many would not consider spending their vacation in a caravan is not an option; longing instead for a boat or a summer cottage.

I want to show that the caravan is an object, a small house on wheels, that can be used in different ways; that it is an object untethered to a fixed place, use or culture. I want to present a different caravan.

My goal has been to create a concept that feels contemporary and incorporates the dream of an amazing vacation. My vision has also been to implement these ideas in an interior design, through usage, materials and aesthetics.

Husvagnen

Det här är en husvagn. Eller rättare sagt är det en undersökning om jag genom en designprocess kan förändra husvagnens, i mångas ögon, dåliga anseende. För många är det inte ett alternativ att spendera semestern just så, utan man längtar istället efter en semester på båt eller i sommarstuga.

Jag vill visa att husvagnen är ett objekt, ett litet hus på hjul, som går att nyttja på olika sätt. Att det är ett objekt som inte är knuten till en viss plats, användningsområde eller kultur. Jag vill visa en annan husvagn.

Mitt mål har varit att arbeta mig fram till ett koncept som känns tidsenligt och som införlivar drömmen om en fantastisk semester. Vidare har visionen varit att implementera dessa idéer i en inredning i form av användande, materialitet och estetik.


Bachelor / Interior Architecture & Furniture Design