Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Cassandra Lorca Macchiavelli
Sweden, b. 1989
0723026631

.

Interior Architecture should provide opportunities for co-creation and is, in my opinion, crucial for desirable social sustainable development.

In my work, I explore how we can collectively create and shape our common room.

Can collective actions and meetings strengthen the people to influence and affect their environment? The work focuses on the concept of ‘temporary architecture’, where adding to and/or subtracting from the environment opens up other ways of looking at the use of public spaces.

How do we highlight alternative interpretations and stories about the city? What would be the impact on the aesthetics and the way we relate to the city, if a larger number of people were involved in shaping it?

Public space is our common arena. However in reality, the majority of voices are not represented or given the knowledge of how to feel empowered in these places.
My project explores the renegotiation of the urban space and aims to create awareness and opportunities for civic influence on the environment.

.

Inredningsarkitektur ska ge möjligheter till medskapande och är, enligt min mening, avgörande för en önskvärd social hållbar utveckling.

I mitt arbete undersöker jag hur vi kollektivt kan skapa och forma våra gemensamma rum.
Kan kollektiva aktioner och möten vara ett sätt att stärka människor att influera och påverka sin egen omgivning?
Därför studerar jag också begreppet “tillfällig arkitektur”, att addera och/eller subtrahera i vår omgivning och öppna upp för andra sätt att se på användandet av offentliga ytor.
Hur lyfter vi fram alternativa tolkningar och berättelser om staden?
Hur skulle det påverka estetiken och hur vi relaterar till staden ifall en större mängd invånare var involverade i utformningen av den?

Det offentliga rummet är vår gemensamma arena. Men det är långt ifrån alla som får sin röst representerad eller får kunskap om hur en kan vara delaktig på dessa platser.
Mitt projekt undersöker omförhandlingen av stadsrummet och syftar till att skapa medvetenhet och möjligheter för medborgarpåverkan i utformningen av vår omgivning.


Bachelor / Interior Architecture & Furniture Design