Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Frida Wallin
Sweden, b. 1986

Movement


Scale


Choreographic notation


Drawing Through Movement

We use our bodies as tools to measure space, stability, scale and direction.

Architecture stimulates our senses and sets a stage for movement.

Choreography is a composition of movements.

Choreography is also deciding how people move.

My project investigates how the body choreographs architecture.

Tecken på rörelse

Med våra kroppar som verktyg mäter vi rummet, beräknar stabilitet, skala, riktning.

Arkitektur stimulerar våra sinnen och skapar förutsättningar för rörelse.

Koreografi är en komposition av rörelser.

Koreografi är också att bestämma hur en eller flera personer ska röra sig.

Mitt projekt undersöker hur kroppen koreograferar arkitektur.


Bachelor / Interior Architecture & Furniture Design