Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Sandra Meurman
Sweden, b. 1990
0768642677

undressmate

For my degree project, I have investigated how the polarisation* of the male and female is shaped in architecture and furniture design. What is around us, both enables and limits our lives. Everything created today has the possibility to change and defy the limits that exist. Classic furniture tells us something of the past. I have worked from the clothes valet which was designed based on how the western normative man was dressed. Through its existence, it maintains thoughts on and the expectations of the male role. The furniture also differentiates between the male and female. I want to break that difference by deconstructing and remaking the furniture. I want to make space for more and allow something else.

*polarisation – induction of contradiction, underlining of differences

undressmate

I mitt examensprojekt har jag undersökt hur polariseringen* av det manliga och kvinnliga gestaltas i arkitektur och möbeldesign. Det som finns runt omkring oss både möjliggör och begränsar våra liv. Allt som skapas idag har chans att förändra och utmana de begränsningar som finns. En klassisk möbel berättar om hur någonting har varit. Jag har utgått från herrbetjänten som är formgiven utifrån hur den västerländska normativa mannen var klädd. Genom dess existens upprätthåller den tanken om och förväntningar på mansrollen. Samtidigt uttrycker möbeln skillnad mellan det manliga och kvinnliga. Jag vill bryta den skillnaden genom att dekonstruera och göra om möbeln. Jag vill ge plats åt mer och tillåta någonting annat.

* Polarisering: framkallande av motsättningar, understrykande av olikheter.


Bachelor / Interior Architecture & Furniture Design