Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

David Lundberg
Sweden, b. 1985
+46730431434

Invisible landscapes

They move about unseen. They are in the nooks and crannies. Reinforced in the corners. They move through walls and bodies. They disturb and affect us. They are propagated and reinforced. They can be found everywhere around us and in every direction. When we walk, when we breathe and when we talk. They are effervescent and in motion. It is only when we face something that we can see them. Can you capture the moment when the invisible becomes visible?

Osynliga landskap

Osynligt drar de fram. De finns i de små vrårna. Förstärks i hörnen. Rör sig genom väggar och kroppar. De stör och de berör. De fortplantas och förstärks. De finns runt omkring och i alla riktningar. När vi går, när vi andas och när vi pratar. De är flyktiga och i rörelse. Det är först i mötet med något som vi kan se att de finns där. Kan man fånga ögonblicket när detta osynliga blir synligt?


Bachelor / Interior Architecture & Furniture Design