Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Marielle Andersson


Bildrum

Depicted space is about exploring the landscape, the space inside a picture, and using painting as a method for creating spaces.

Looking at a picture and trying to understand what it is showing you means engaging with something behind the surface on which it is represented.
The surface is the boundary with the world that is depicted, and determines how close you can get to it.
But what if you want to go further?
How do you translate an image into a space?
What happens when you enter this space?

Starting with a double exposed photograph which has been digitally altered and “copied” through painting, where the process is documented and then translated into a model, the journey takes us from visual arts towards interior architecture.

Bildrum

Bildrum handlar om att utforska landskapet, rummet som finns inuti en bild och att använda måleri som metod i skapandet av rum.

Att betrakta en bild och försöka förstå vad den visar är att att leva sig in i något bakom ytan den finns på.
Ytan är gränsen mot den värld som bilden visar, och avgör hur nära man kan komma den.
Men om man vill gå längre?
Hur översätter man en bild till rum?
Vad händer när man går in i det rummet?

Med start i ett dubbelexponerat fotografi som bearbetats digitalt och sedan “kopierats” genom måleri, där processen dokumenteras och sedan översatts till modell går resan från bildkonst mot inredningsarkitektur.


Bachelor / Interior Architecture & Furniture Design