Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Anton Normark


Out in Matrix

Thinking about the future – where we are, and where we are heading. Want to find other paths, where the randomness can have its tenancy, where we can concentrate on being human.

We live in a hierarchical system. There we make order by shaping and simplifying. This leads to the exclusion of things that cannot be controlled. These things always find a way out of the system of order and they create chaos.

In my degree project, I want to create a different reality on a location in front of the Social Insurance Agency (Försäkringskassan), where I will act as a DJ (city developer) under the name DJ Rhizome. At this location, I will introduce a lovely mix of chaos and order.

Ut i matrisen

Funderar på framtiden. Var vi är, och var vi är påväg. Vill finna andra nya vägar. Där slumpen får ha sin gång. Där vi kan koncentrera oss på att vara människor.

Vi lever i ett hierarkiskt system. Där vi skapar ordning genom att forma och förenkla. Detta medför exkludering av ting som inte kan kontrolleras. Dessa ting hittar förr eller senare alltid ut ur vårt system av ordning och skapar kaos.

Jag vill genom mitt arbete skapa en annan verklighet på en plats framför försäkringskassans huvudkontor. Där jag verkar som DJ (stadsutvecklare) under namnet DJ Rhizom. Jag kommer på denna plats införa en härlig mix av kaos och ordning.


Bachelor / Interior Architecture & Furniture Design