Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Isabel Fahlén

Still from animation


Still from animation


Still from animation


Cuckoo in the Nest

An exploration of animation, illustration, personal expression and satire.

In an article published in Dagens Industri (20 March 2017) the climate researcher Johan Rockström makes a comparison between the emerging climate change and an asteroid impact. We are facing a global disaster and the scientific field expresses unanimous concern. But there are still ways to avoid the devastating impact. This requires switching systems and technologies, at an estimated cost of 1-2 percent of the GNP. Despite these facts, leading economists are opposed to such a change, arguing that the socio-economic costs will be high, that we cannot prove that it is going to pay off, and that we should simply wait.

My narrative departs from the question: who are these financially oriented people?

The final result is a short animated story made with stop motion and analogue techniques.

Gökungen

Ett utforskande projekt av animation, illustration, personligt uttryck och satir.

I en artikel av Johan Rockström i Dagens Industri (20 mars 2017) görs en jämförelse mellan klimatförändringen och ett kommande asteriodnedslag. Vi är på väg mot en global katastrof och vetenskapen är enhällig. Men det går att stoppa asterioden som kommer förändra hela världen som vi känner den. Det krävs omställningar av system och teknologi och den beräknade kostnaden är 1-2 procent av BNP. Trots att vi ännu har chansen att stoppa asterioden uttalar de främsta nationalekonomerna sitt motstånd och avråder från att stoppa den. Detta är grundat på den samhällsekonomiska kostnaden som kommer bli stor kortsiktigt. De menar att det inte går att bevisa att det på kort sikt skulle löna sig att stoppa katastrofen utan att vi istället bör avvakta.

Vilka är de här personerna som tycker att ekonomisk tillväxt är det mest värdefulla vi har? Här tar min berättelse avstamp.

Slutresultatet är en animerad kortfilm i stopmotion-teknik och analog animation.


Bachelor / Graphic Design & Illustration