Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Siri Lamminen Hagerfors
Sweden, b. 1985
0046736-19 87 38More is More

In the last year, there has been a lot of talk among politicians and media about Swedish values, but it has not always been clear what this refers to. The few watchwords that the politicians did mention are not unique to Sweden: they could be applied to most cultures and societies.

In the same way that we paint a picture of Sweden in terms of how we think and what our values are, we paint a picture of what “Swedish design” looks like. A picture of a light, clean, functional and good design. As if this was unique to Sweden and the most correct.

This project is an experiment with shapes and patterns that are seen in Sweden today, as a contrast to “Us and Them”. The experiment creates an “Us” to show that broadness and diversity are important and necessary.

More is More

Under det senaste året har det pratats mycket bland politiker och medialt om de svenska värderingarna, men vad det syftats på har inte alltid framkommit. De få värdeord som politiker har nämnt är inte unika för Sverige, de skulle kunna appliceras på de flesta kulturer och samhällen.

På samma sätt som vi målar upp en bild av Sverige av hur vi tänker och vilka värderingar vi har, målar vi upp en bild av hur “svensk design” ser ut. En bild av ljus, ren, funktionell, god design. Som att det är unikt för Sverige och som att det är det mest korrekta.

Det här projektet är ett experiment med former och mönster som finns i dag i Sverige som en kontrast mot “Vi och Dem”. Experimentet skapar ett Vi för att visa en bredd och att en mångfald är betydelsefull och nödvändig.


Bachelor / Graphic Design & Illustration