Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Mika Kastner Johnson
Sweden, b. 1993
+4676 843 69 54When the grand red flag is flying

Like a wildfire in may the international red banner spreads through europe during the 19th century, when the union was still going to bring freedom and the political didn’t just engage reactionaries. In an alien and divided landscape i don the role of a labour banner painter in search for a new tomorrow.

Under röd flagg

Som en löpeld i maj spred sig den internationella röda fanan genom europa under 1800talet, när fackföreningen fortfarande skulle befria och det politiska besjälade inte bara reaktionära. I en främmande och söndrad tid tar jag mig an rollen av en facklig fanmålare i sökande efter en ny morgondag.


Bachelor / Graphic Design & Illustration