Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Kajsa Lisa Räni


A Map Of Despair

A visual essay about a borrowed voice (from the past).

It might also be a way to deal with the Anthropocene.

A Map Of Despair

En visuell essä om en lånad röst (från förr).

Det kan också vara ett sätt att hantera Antropocen.


Bachelor / Graphic Design & Illustration