Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Elin Seittu

Interlude

Interlude (Latin inter – (”between”) + ludo (”to play”))

I’ve been picturing our world as a ‘place of placebo’, a place built in the mind, and mapped out by our actions. This is an attempt to explain in what ways the awareness of our capacity as human beings, that is – being able to picture what is not yet here, and may not ever be, – may make way for a whole new perspective on viewing the fact that we are alive, together, in a world that we create, together.

This is a a tool-for-the-thought, telling that the only thing that we actually can be certain of, is that we are here – right now – and no other time. To live in the in-betweenness of life; The Interlude.

Interlude

Interlude (Latin inter – (”between”) +  ludo  (”to play”))

Jag föreställer mig världen som ett placebo, en plats vi skapar i sinnet och agerar ut genom våra handlingar. Det här är ett försök att utforma en formulering som betonar den mänskliga möjligheten att, till skillnad från andra arter, önska efter det som fanns förr, tänka på det som inte ännu finns. Fantasi.

Det är ett slags verktyg för tankarna, för att förstå och synliggöra/möjliggöra tankens kapacitet och makt att styra hur vi lever och upplever våra liv. En uppmuntran om hur, och att, leva i det stora mellanrummet som livet i sin helhet utgör; Interlude.


Bachelor / Graphic Design & Illustration