Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Simon Graf
Sweden, b. 1989
+46703500053


Out of Order Into Nowhere

How we experience the world is a reflection of the way we use it. My project is an exploration in alternative ways of working with technology and play in a creative process.

Out of Order Into Nowhere

Hur vi upplever världen är en återspegling av hur vi använder den. Mitt projekt utforskar alternativa sätt att arbeta med lek och teknologi i en kreativ process.


Bachelor / Graphic Design & Illustration