Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Jack Rhodin
Swaziland, b. 1990
+46707136773¯_(ツ)_/¯

My degree project is a combination of musical and visual ideas, together creating a virtual space somewhere in between past and present. An exploration of imagery and symbols in internet and popular culture, and thoughts about digital identity, communication and mutation.

¯_(ツ)_/¯

Mitt examensprojekt är en kombination av musikaliska och visuella idéer, som tillsammans skapar ett virtuellt rum någonstans mittemellan dåtid och nutid. Ett utforskande av bilder och symboler inom internet- och populärkultur, och tankar kring digital identitet, kommunikation och mutation.


Bachelor / Graphic Design & Illustration