Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Amanda BerglundThe Moving Generation

“The Moving Generation” is an illustration project about the long-term effects of having to live in sub-rented homes and the difficulties for young people today in finding an affordable and permanent place to live. For this project, I have worked with both my own and other people’s experiences of having to live this way. This illustrated narrative is presented in a concertina format, in which the reader can follow a young couple in the beginning of their adult life struggling to find a home.

The Moving Generation

“The Moving Generation” är ett illustrationsprojekt som handlar om effekterna av att behöva bo i andra- eller tredjehand under en lång period. Projektet handlar om svårigheterna för unga människor idag att hitta en permanent bostad. Ju mer priserna på förstahandshyror och bostadsrätter stiger, desto mer avlägsen blir drömmen om att slippa stressen kring att hela tiden tvingas hitta nya boenden via andrahandsmarknaden. Hur påverkar det ens välmående och självbild som vuxen att aldrig få ett hem att slå sig till ro i? Hur ska man kunna förväntas uppnå en balanserad vardag, när man aldrig kan planera livet mer än sex månader framåt? Projektet tar sig form som en dragspelfolder i vilken läsaren får följa ett ungt par som upplever allt detta.


Bachelor / Graphic Design & Illustration