Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Sebastian Larsmo
Sweden, b. 1989
0046 768 99 25 74

Hotel - Four Illuminated Short Stories

“A picture is worth more than a thousand words,” one hears occasionally. And it makes sense. But one could also argue that a thousand words are worth more than a picture. It depends on the story.

Words and pictures are two expressions, both with their inherent capabilities and limitations. In my degree project, I want to explore both literary and pictorial narratives, to find out how they can work together.

The four short stories in my project are about seeing, and they are told through image and text equally.

Hotell - fyra illuminerade noveller

”En bild säger mer än tusen ord”, hör man ibland. Och det låter vettigt. Men man skulle också kunna argumentera för att tusen ord säger mer än en bild. Det beror på berättelsen.

Ord och bilder är två uttryck som båda bär på sina särskilda möjligheter och begränsningar. I mitt examensarbete vill jag utforska litterärt och bildligt berättande för att ta reda på hur de kan fungera tillsammans.

De fyra novellerna i mitt arbete handlar om seendets relation till rummet, och de berättas genom lika delar av bild och text.


Bachelor / Graphic Design & Illustration