Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

My LongleyHagalund

A typeface based in a neighbourhood.

Hagalund

Ett typsnitt med utgångspunkt i ett bostadsområde.


Bachelor / Graphic Design & Illustration