Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Sanna Trotsman
Sweden, b. 1986


Interspace
A spatial investigation of threshold spaces

Threshold spaces often contain a narrative moment. It is ambiguous since it can both connect and separate. It works as a transition through spatial sequences, where it changes from one position to another. In my investigation, I want to highlight these qualities. By unfolding methods from photography, I want to enhance threshold spaces. Working in between mediums such as photography, drawing and models. Transforming the findings I make into a new space. I want to invite the visitors into a moment, going through, inside and around the space. To let the viewer fill it with their own imagination. It is about the expectations of what is to come.

Interspace
En rumslig undersökning av mellanrum

Mellanrum innehåller ofta ett berättande ögonblick. Det är tvetydigt eftersom det både kan ansluta och separera. Det fungerar som en övergång genom rumsliga sekvenser, där det förändras från en position till en annan. I min undersökning vill jag lyfta fram dessa kvaliteter i min design. Genom att utveckla metoder från fotografi vill jag förhöja mellanrummen. Att arbeta mellan tekniker såsom fotografi, ritning och modell. Att transformera resultaten från mina upptäckter till en ny plats. Jag vill bjuda in till ett ögonblick där besökaren går igenom, i och runt rumsligheten. Att låta betraktaren fylla platsen med sin egen fantasi. Det handlar om förväntningar på vad som ska komma.


Master / Spatial Design