Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Andrej Malinin
Latvia, b. 1978
+46704806251It is not as it seems...

A study of optical illusions and how they can be used in an interior!
When we were little, we experienced the world much stronger, richer and more exciting. One was naive because one lacked the knowledge and the experience that adults acquire during their lifetime. Adults look at some things with a dose of scepticism because they possess basic knowledge in science. That’s probably why so many people are fascinated with magic shows, because you are faced with something that your eyes can see, but your brain can’t understand. Optical illusions are a widely-known aspect that are frequently used in all sorts of contexts, not least in the context of magicians! I have chosen a technique called lenticular printing to work with. By using this technique, I want to take note of the visual characteristics of water and clouds, and apply them on a static floor surface, to make it exciting to just walk around on a surface.

Det är inte som det ser ut...

En studie av synvillor och hur de kan användas inom inredning!
När vi var små var våra intryck av världen mycket starkare, rikare och mer spännande. Vi var naiva eftersom vi saknade den kunskap och erfarenhet som vuxna hunnit skaffa sig under sin livstid. Vuxna ser mer skeptiskt på vissa saker eftersom de har en grundläggande förståelse för vetenskap. Det är förmodligen därför som så många av oss fascineras av trolleri, eftersom det ger oss något som våra ögon kan se, men våra hjärnor inte kan förstå. Synvillor är välkända fenomen som används inom alla möjliga områden, inte minst av trollkonstnärer! Jag har valt att arbeta med en teknik som kallas lentikulärt tryck. Med denna teknik vill jag fånga de visuella egenskaperna hos vatten och moln och tillämpa dem på en statisk golvyta för att göra det spännande att gå på den.


Master / Spatial Design