Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Ingrid Persson

Yarns


Sample 6


Sample 5


Sample 7


TACTILE CONSTRUCTIONS - Building with textile, Sensual mathematics

As a textile designer studying interior architecture, I have carried out this investigation to raise the importance and impact of textile in interiors, and as an interior. By challenging the hierarchy of building construction materials and giving textile more value, I can acquire more sensory, tactile and maybe even unexpected qualities in the interiors I create.

In my degree project, I choose to see textile as a way of constructing, before seeing it as a material. Therefore, I define a wooden cane, a wire, a plastic tube etc., as a yarn, as long as I am able to weave or knit with it. I have explored the possibilities of building with textile constructions by using different qualities in weaving and knitting. The process is intuitive and additive and the material produced creates the shape of the space.

TACTILE CONSTRUCTIONS - Building with textile, Sensual mathematics

Som textildesigner inom inredningsarkitektur vill jag lyfta vikten av textil både i och som interiör. Jag använder min tekniska kunskap dels för att utmana hierarkier bland byggnadsmaterial, men också för att skapa ett rum med mer taktila, sensuella och oväntade kvalitéer.

I det här projektet har jag valt att se textil, mer som en sammanfogningsteknik än som ett material. Det innebär att jag definierar exempelvis ståltråd, tvättlina eller träreglar som garn, så länge jag kan väva eller sticka med dem. Jag har undersökt möjligheten att bygga ett rum med hjälp av spänningen mellan dessa ”garn” i konstruktionen, hos väven respektive stickningen, och konstruktionsteknikernas olika egenskaper. Processen har varit intuitiv och additiv och formen av rummet skapas av materialet jag designat.


Master / Spatial Design