Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Erika Gunnerblad
Sweden, b. 1983
0046736161867
In Transition, Investigation of Architectural Elements

Every day, almost 8000 people pass through the ticket barrier at Mariatorget subway station during the rush hours. I am often one of them; however, when I set out, the site only played the part of a transitional area where I would board a train to go somewhere else. The familiarity of the site and its programme led to a blindness, an inability to see the site in a new light or to use it in new ways.

The focus of my degree project is an investigation into how architectural elements can be remixed and reassembled, and how the resulting structures can create new scenarios. In my process, I have been working with different ways on how to relate to a site. I have experimented with several approaches to renew my impression of the site while at the same time keeping the integrity of the site’s expression intact.

By deconstructing an existing pillar at the station, I have explored how assembled and dispersed fragments can become a new feature at the station and how these parts interact with the site and its surroundings, to form a new entity and to create a different impression of a familiar site.

In Transition, Investigation of Architectural elements

Varje dag passerar 8000 personer biljettspärren vid Maria Torgets tunnelbanestation under rusningstid, och jag är ofta en av dem. När jag började mitt projekt var denna plats, en station, en passage där jag kunde ta ett tåg och åka någon annanstans. Det invanda överskuggade hur jag såg på platsen, hur den kunde bli sedd och användas på nya sätt.

Under mitt projekt har jag undersökt hur arkitektoniska element kan bli remixade, ihopsatta på nytt, och hur de nya strukturerna kan skapa nya scenarion. I min process har jag arbetat med olika sätt hur man kan relatera till en plats. Jag har under projektet haft flera ingångar till hur jag kan förnya mina intryck av platsen, men samtidigt behålla platsens specifika uttryck intakt.

Genom att dekonstruera en pelare på stationen har jag undersökt hur ihopsatta och upplösta fragment kan bli en ny kommentar till platsen. Hur kan fragmenten interagera med platsen och dess omgivning, för att forma en ny enhet och skapa ett annat intryck av en välbekant plats.


Master / Spatial Design