Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Emma Brålander
Sweden, b. 1985
0046707436312


illusion, color, composition

By working with colour and composition, I convert flat surfaces to three-dimensionality and the other way around. By distorting the space, my aim is to confuse the viewer of their perceptions. I want to blur the borders between colour and object to evoke in the viewer a curiosity to experience my space.

illusion, färg, komposition

Med hjälp av färg och komposition gör jag platta ytor tredimensionella och tvärtom. Jag vill förvränga rummet och på så sätt förvirra åskådaren i det den ser. Jag vill sudda ut gränserna mellan färg och objekt så att det skapas en nyfikenhet att gå närmare och uppleva min rumslighet.


Master / Spatial Design