Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Lija Silins
Sweden, b. 1987
0046702912051


My Body – My Tool – Don't Fucking Tell Me What to Do!

Sometimes I feel like a genius,
when I do, I feel ashamed.
Shame is not something you are born with.
It’s something you learn
and I have been learning all my life.

Det svåraste är att släppa kontrollen och lita på processen.
Processen behöver mig, min fullaste uppmärksamhet men inte min kontroll.

You don’t have to understand everything.
When you stop trying, it will become clear.

Words are not enough.

My body – My tool – Don't fucking tell me what to do!

Ibland känner jag mig som ett geni
då skäms jag.
Skam är inte något du föds med,
det är något du lär dig,
jag har lärt mig hela livet.

The hardest part is to lose control and rely on the process.
The process needs me, my attention but not my control.

Du måste inte förstå allt
När du slutar försöka blir det tydligt
Ord är inte nog.


Master / Spatial Design