Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Carolina Crespo Uribe
Mexico, b. 1984
+46 (0)76 409 76 85

Connection, core, joy, the untold and mystery front view.


From left to right: joy interior, core interior and connection entrance.


Sculpting the emotional (magic) space

I create spaces, that are presented as sets (scenographies), by working with storytelling, colour, geometry and transitions. By exploring tangible and abstract elements, I compose different atmospheres. Atmosphere is the central aesthetic category in my work, and creating an emotional experience through space is my intention.

The spaces are inspired by a magic realist novel. I transpose the text into images, to then sculpt spaces with geometry, colour and light. I write new stories and descriptions about these spaces as I imagine the atmospheres to be experienced.

Transitions are fundamental to my project: the transition of Latin-American references within magic realism and emotional architecture, to my own context at this moment in Sweden; the transition from text to space (and vice versa); and the transitions between spaces in my composition. These are my apparatuses in sculpting the emotional and magic space.

Sculpting the emotional (magic) space

Jag skapar rum som presenteras som scenografier. Genom att arbeta med storytelling, färg, geometri och förändring komponerar jag olika atmosfärer. Atmosfär är den centrala, estetiska kategorin i mitt arbete. Och emotionell upplevelse genom rummet, min intention.

Rummen är inspirerade av en roman inom magisk realism-genren där jag införlivat texten till bild, för att därefter skulptera med geometri, färg och ljus. Jag skriver nya berättelser och beskrivningar om dessa rum, samtidigt som jag föreställer mig hur atmosfären kan upplevas.

Övergångar är en fundamental grund i mitt projekt. Övergången från latin-amerikanska referenser inom magisk realism och emotionell arkitektur, till min egna kontext i Sverige just nu. Övergången från text till rumslighet (och vice versa), och övergången mellan rummen i min komposition. Det är mina verktyg när jag skulpterar det emotionella och magiska.


Master / Spatial Design