Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Amanda Rydenstam


Museum Display Through Voids, Pockets and Wrinkles.

Fleeing we leave behind our home and belongings. The intimate in-between space that occurs in the clothes one wears is the only thing separating the self and infinity.
In my proposal for an exhibition design for the Jewish Museum of Stockholm, I want to give shape to this space to create a link between the refugees of today and the Jewish experience of migration, integration and assimilation. I use the pillar shape and daylight to relate the exhibition with the space; the old synagogue in Gamla Stan that accommodates the museum.

Museum display through voids, pockets and wrinkles.

I flykten tvingas vi lämna hem och saker bakom oss. De intima mellanrum som uppstår i kläderna vi bär är det enda som skiljer jaget från oändligheten.
I mitt förslag för utställningsdesign för Judiska Museet Stockholm vill jag genom att gestalta dessa mellanrum skapa en länk mellan dagens flyktingar och den judiska erfarenheten av migration, integration och assimilering. Jag använder mig av pelarformen och dagsljus för att skapa en närhet mellan utställningen och rummet, den gamla synagogan muséet befinner sig i.


Master / Spatial Design