Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Channa Bianca

Scheamin, politickin and pure talent (I&II) 2017


Note (I) 2017


DEEPER, DEEPER, CLOSER, CLOSER

Between a language of inwardness and that of pure surface
– Trinh T. Minh-ha

The image of the female figure is present, yet she is in constant need of being produced in order to persist. Images of women are everywhere, but simultaneously she is nowhere near, caught up in hyper-(in)visibility.

In these drawings, Channa explores the motions and emotions of looking closer and going deeper, in order to demonstrate that the woman is only a copy of a copy without an original. The act of re-claiming, re-inventing and re-signifying the concept of womanhood is doomed to be both exclusive and inclusive. By centring the unsettling, yet liberating insight that resistance is never in a position of exteriority in relation to power, Channa questions the act of intervening; how the intervention itself must construct the image it wants to deconstruct.

Text by: Sara Litzéni

DEEPER, DEEPER, CLOSER, CLOSER

Between a language of inwardness and that of pure surface
– Trinh T. Minh-ha

Bilden av den kvinnliga gestalten är närvarande, ändå är hon i konstant behov av att produceras för att bestå. Bilder av kvinnor finns överallt, men samtidigt är hon inte ens i närheten, snärjd i en ultra (o)synlighet.

I teckningarna undersöker Channa (sinnes)rörelserna av att titta närmare och gå djupare, för att visa att kvinnan är en kopia av en kopia utan original. Handlingen att återta begreppet kvinna är dömt till att vara både exkluderande och inkluderande. Genom att fokusera på den omskakande, men också befriande insikten att motstånd aldrig kan inta en utanförposition i förhållande till makt, ifrågasätter Channa ingripandet som handling; hur ingripandet måste konstruera bilden man vill dekonstruera.

Text av: Sara Litzén


Master / Visual Communication