Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Agga Anne Mette Stage
Denmark, b. 1989
0764175576
The White and Bright Aesthetics of Selling Clean – Body Soap in a Hyper-Commercial Context

Advertisement and branding influence our way of relating to products. We are constantly exposed to notions that shape our mindset and attitude towards products and how to feel when consuming them.

Today most body soap advertisement and design operate on the principle of hedonism rather than practicality. It is no longer a necessity but an indulgence. This hedonism is the most dominant trope, but not the only one, when selling body soap hyper commercially today.

Based on words from the front labels of 160 body soap products collected in supermarkets in Sweden, Denmark and Norway 2016-2017, Body Soap Name Generator explores how language, a combination of glittering generalities (emotionally appealing words) and value-laden particularity, is used to sell cleanliness on a massive scale.

In simulating the constant repetition advertisement depends on, this generator creates more than 800,000,000 possible product names—more than a lifetime of body soap names.

Thanks to Johanna Lewengard, Maximillian George/New Management, Jacob Broms Engblom, Clear Channel, Afrang Nordlöf Malekian, Martin Bellander and my wonderful classmates.

Music by www.meditationrelaxclub.com courtesy of Equilibrium Srl/Tobacco Music edition.

The White and Bright Aesthetics of Selling Clean – Body Soap in a Hyper-Commercial Context

Reklam och varumärken påverkar hur vi relaterar till produkter. Vi överöses konstant med nya idéer som formar vårt sätt att tänka, våra attityder kring produkter och vad vi förväntas känna när vi konsumerar dem.

Idag bygger den mesta reklamen för duschtvål på hedonism snarare än funktion. Det är inte längre en nödvändighet, utan något man unnar sig. Denna hedonism är den dominerande – men inte den enda – tropen som används för att marknadsföra renlighet som en del av diskursen för att sälja duschtvål.

Med utgångspunkt från orden på etiketterna på 180 duschtvålsprodukter som säljs i mataffärer i Danmark, Norge och Sverige 2016-2017, utforskar Body Soap Name Generator det språk som möter oss; glittrande generaliseringar som används för att sälja renlighet i massiv skala.

Denna generator simulerar marknadsföringens logik, med ständig upprepning och exponering, och skapar mer än 800.000.000 olika resultat – en livstid av duschtvålsnamn.

Tack till Johanna Lewengard, Maximillian George/New Management, Jacob Broms Engblom, Clear Channel, Afrang Nordlöf Malekian, Martin Bellander och mina underbara klasskompisar.

Music by www.meditationrelaxclub.com courtesy of Equilibrium Srl/Tobacco Music edition.


Master / Visual Communication