Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Oskar Laurin
Sweden, b. 1988
+4673 9333993
A Search for Possibilities in the Gaps of What is Known

If doing is a way of thinking, our tools for thinking are of great importance; especially when these tools are not consciously chosen by the designer but by the field and the market, as the values they represent are reproduced in our design.

As a graphic designer, I want to discuss the importance of understanding how tools influence how we think about, think with, understand and learn through the practice of design.
I see this work in dialogue with a tradition that ideologises a production based on determined tools, making it a symbol of civilisation and cleanness, in opposition to barbarism and degeneration, but which also hides this ideology, as well as the human presence, in a language claiming values of the neutral and universal, which these tools are made carriers of.

The result is a handmade book that collects and documents the practical research, thoughts and reflections that have been central to my process.

Ett sökande efter möjligheter i luckorna av vad som är känt

Om görande är en form av tänkande är våra verktyg för att tänka av stor betydelse. Särskilt när dessa verktyg inte är medvetet valda av formgivare utan av yrkesfält och marknadskrafter, då de värden dessa representerar reproduceras i vår formgivning.

Som grafisk formgivare vill jag diskutera vikten av en förståelse för hur verktyg påverkar hur vi tänker kring, tänker med, förstår och lär genom formgivningsprocesser.
Jag ser det här arbetet i relation till en tradition som ideologiserar en verktygsbestämd produktion genom att göra den till en symbol för civilisation och renhet, i motsats till barbari och degeneration, för att sedan osynliggöra denna ideologi, så väl som den mänskliga närvaron, i en påstått neutral och universellt giltig norm som verktygen görs till bärare av.

Resultatet är en handgjord bok som samlar och dokumenterar praktisk research samt tankar och reflektioner som varit centrala för min process.


Master / Visual Communication