Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Hanna Stenman


Let Me Try To Explain

I felt my sadness to be in me, deeply
at the same time as I understood it
to be outside of me
generated by the world.*

– I tried to crawl into you, she said
– I felt that, I replied.

It is not about wanting, it’s about needing.
It’s desire and love.
It is getting rid of the feelings that invite me to deny myself.
Handling the feelings of shame
that come with talking about this.
It’s about taking a break, and remembering.
It is deep friendship.

* Anna Zalokostas

Let Me Try To Explain

Jag kände min sorg inom mig, djupt
samtidigt som jag förstod den att var utanför mig
skapad av världen.*

– Jag försökte krypa in i dig, sa hon
– Jag kände det, svarade jag.

Det är inte att vilja ha, det är att behove.
Det är begär och kärlek.
Det är att göra mig av med känslorna
som uppmanar mig att förneka mig själv.
Att hantera skamkänslorna
som kommer av att prata om det här.
Det är att ta en paus, och att komma ihåg.
Det är djup vänskap.

* Anna Zalokostas


Master / Visual Communication