Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Rui Ribeiro
Sweden, b. 1988
+46 737 540 761

Number of Arrivals to Europe by Mediterranean Sea between Jan 2015 and Dec 2016


Dead and Missing at the Mediterranean Sea between Jan 2015 and Dec 2016 + Migrant Routes taken to reach Europe


Dead and Missing at the Mediterranean Sea between Jan 2015 and Dec 2016 + Migrant Routes taken to reach Europe (detail)


Visualising the Invisible

Visualising the Invisible is a project that focuses on a current story of our time: the arrival of migrants and refugees to Europe on a large scale greatly motivated by civil unrest, extreme poverty and violence. This is a human catastrophe on our doorstep, with immediate political repercussions that need to be addressed and discussed for the sake of those seeking refuge and safety.
It is important to understand these are people like us. People who have been de-humanised and reduced to a nuisance by a continent who has pledged itself to always defend human rights, and is seen to be in the vanguard of social and economic development, Europe.
To highlight the magnitude of this subject, a new take on infographics has been developed, materialising these into objects that can somehow evoke an emotional reaction, tell a story and put facts against opinions; thus dismantling the poisonous populist right-wing narrative constructed on ignorance and misconceptions about people who are merely seeking safety and a future.

Visualising the Invisible

Visualising the Invisible är ett projekt som fokuserar på en samtida berättelse: det stora flödet av migranter och flyktingar till Europa, orsakat av oroligheter, extrem fattigdom och våld. Detta är en humanitär katastrof som utspelar sig utanför vår dörr, med omedelbara politiska konsekvenser som måste hanteras och diskuteras för att hjälpa dem på flykt som söker skydd.
Det är viktigt att förstå att de är människor precis som vi själva. Människor har avhumaniserats och reducerats till en olägenhet av Europa, en kontinent som svurit att försvara mänskliga rättigheter och betraktas som en föregångare när det gäller social och ekonomisk utveckling.
För att belysa hur stor denna fråga är har en ny typ av visualisering tagits fram. Att gestalta dessa objekt materiellt kan skapa en känslomässig reaktion, berätta en historia och ställa fakta mot åsikter för att avväpna den farliga, högerpopulistiska berättelsen som vilar på okunnighet och vanföreställningar om människor som bara söker trygghet och en framtid.


Master / Visual Communication